2009

 
 

Senaste nytt

  1. Kom ihåg Årsmötet: 31 mars 19:00, Gillboskolans matsal!

  2. Som ni möjligen noterat har sidan ändrat utseende till något lite modernare och (förhoppningsvis) mer lättunderhållet. Samtidigt har länkarkivet städats rejält, så nu ska det mesta vara aktuellt. Rapportera gärna eventuella problem till webmaster@bullerfritt.se  !

  3. Nu har vi chansen! LFV har påbörjat arbetet med ett nytt miljötillstånd (klart slutet 2010). Ett samrådsmöte hölls 22/1, där några från styrelsen deltog. Följ gärna arbetet här, och på Arlandas sida i ärendet. I princip kan vem som helst som är berörd inkomma med sina synpunkter; just nu (ett par veckor in i februari 09) har vi dessutom möjligheter att lämna in kommentarer som kommer att utgöra del av resultatet från samrådsmötet. Kontakta styrelsen om du vill att vi ska framföra något!

  4. Nu har domen kommit från Miljööverdomstolen (Svea Hovrätt) angående överklagandet av villkor 6. I princip kan man säga att det blev 1-1: LFV's överklagande avslogs, men å andra sidan blev det inga förändringar i nuvarande regler. Dock har LFV nu förbundit sig att inkomma med en helt ny miljöutredning för Arlanda senast till slutet av 2010. Dvs vi har ett par år på oss att påverka LFV och våra politiker.

  5. Vi har startat ett experimentellt medlemsforum: kolla länk (Forum) här till vänster!

  6. OBS: årsavgiften är som ni vet frivillig: bidrag emottages tacksamt på pg 42 35 11-5!

 

Vi är en förening som arbetar för att förbättra boendemiljön i norra Sollentuna med avseende på buller-störningar från flyg, tåg och biltrafik.

För närvarande är verksamheten mest inriktad på flyg, men vi efterlyser medlemmar som vill engagera sig i väg- och tågbuller-frågor. Hör av dig till styrelsen!

Våra mål är att:

  1. verka för god boendemiljö specifikt med avseende på bullerminimering

  2. påverka andra föreningar, politiker, organisationer och myndigheter i syfte att få till stånd beslut och regler som minimerar buller i norra Sollentuna

  3. samverka med andra intressenter som delar föreningens mål

  4. agera som remissinstans i bullerfrågor

Problem med sidan? Kontakta webmaster@bullerfritt.se