Möteslogg

 

Här finns länkar till alla protokoll och andra möteshandlingar. Senaste först.

Datum, mötesbeteckning

09-03-31 Årsmöte 2009

09-02-19 Styrelsemöte

08-12-02 Styrelsemöte

08-11-13 Arbetsmöte

08-09-22 Arbetsmöte

08-09-02 Styrelsemöte

08-06-03 Styrelsemöte

08-05-12 Möte med LFV

08-04-16 Styrelsemöte

08-04-01 Årsmöte      

08-03-13 Styrelsemöte

08-02-19 Styrelsemöte

08-01-30 Styrelsemöte

07-12-05 Styrelsemöte

07-11-08 Styrelsemöte

07-09-06 Styrelsemöte

07-06-04 Styrelsemöte

07-04-17 Styrelsemöte

07-03-28 Årsmöte           

07-02-21 Styrelsemöte

07-01-17 Styrelsemöte

06-11-29 Styrelsemöte

06-10-26 Styrelsemöte

06-09-20 Möte mellan bullerföreningarna i Upplands Väsby och Sollentuna

06-09-07 Styrelsemöte

06-06-13 Styrelsemöte

06-04-25 Styrelsemöte

06-04-06 Miljööverdomstolen:

huvudförhandling avseende "ansökan om

ändring av villkor för flygverksamheten på

tre rullbanor på Arlanda Flygplats". 

06-03-30 Årsmöte 2006

06-03-16 Styrelsemöte

06-01-25 Styrelsemöte

05-10-20 Styrelsemöte

05-10-06 Möte med LFV

05-09-08 Möte med Väsbyföreningen

05-06-09 Möte med LFV

05-08-30 Styrelsemöte

05-04-14 Styrelsemöte

05-03-16 Rådslag med Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningen

05-03-15 Årsmöte 2005

05-02-24 Styrelsemöte

05-01-19 Styrelsemöte

05-01-16 Möte med samarbetsorganet

04-12-08 Styrelsemöte    

04-09-27 Styrelsemöte    

04-09-23 Plan- och fastighetsutskottet

04-08-30 Styrelsemöte   

04-06-10 Möte med LFV

04-05-26 Styrelsemöte   

04-04-19 Styrelsemöte   

04-03-29 Årsmöte 2004

04-03-10 Uppföljningsmöte med kommunen

04-03-08 Samordningsmöte med U-V

04-02-16 Möte med Upplands Väsbyföreningen

04-02-11 Styrelsemöte

04-02-09 Möte mellan Luftfartsverket och oss

för att diskutera våra förslag

04-01-20 Möte mellan Luftfartsverket och

bullerföreningar (för att diskutera åtgärder)

04-01-12 Styrelsemöte    

03-12-16 Styrelsemöte   

03-12-14 Faktagruppens studiebesök

på Arlanda

03-11-20 Styrelsemöte

03-11-12 Samarbetsorganet för Sollentuna Flygplats möte 2003-1

03-11-11 Stormöte, föreningen bildas.

03-11-06 Interimsstyrelsemöte