Situationsbeskrivning

2009

 
 

Bullerexponeringen i Norra Sollentuna


Tyvärr kan föreningen konstatera att norra Sollentuna nu är blande de mest bullerdrabbade områdena i hela landet. Norra Sollentuna är sedan tidigare stört av buller från motorvägen (E4) och järnvägen. Den senare passerar många hus i området på ett avstånd av 50 till 200 meter. Sedan utbyggnaden tiill fyra spår har trafikintensiteten ökat kraftigt. Många invånare i norra Sollentuna drabbas också av bilbuller från andra trafikleder än E4, t.ex. Rotebroleden.


Vi har även tidigare drabbats av flygbuller från trafik mot Arlandas bana 1, men också av viss trafik på Barkarby flygplats. Sedan tredje banan togs i drift på Arlanda i april 2003 har norra Sollentuna dock upplevt en dramatisk ökning av störande flygbuller.Den totala bullerexponeringen i norra Sollentuna är nu som följer:


    * E4: c:a 72 000 bilar passerar per dygn

    * Järnväg: c:a 450 tåg passerar per dygn

    * Vid inflygning mot bana 3: c:a 350 flygplan per dygn


Föreningens faktagrupp har fått i uppdrag att uppskatta omfattningen av bullerexponeringen i norra Sollentuna för varje transportslag. Detta är ett viktigt första steg innan föreningen kan gå vidare och ställa krav samt föreslå åtgärder.


Arbetet med att uppskatta omfattningen av flygbullerstörningar är nu klar. Det vi kan konstatera är bland annat att norra Sollentuna förmodligen drabbats hårdast av alla bostadsområden i Storstockholmsområdet sedan bana 3 togs i drift.


En närmare situationsbeskrivning för omfattningen av flygbuller kan du hitta i vår skrivelse till Luftfartsverket 04-01-12 (se sidan Arkiv).


En motsvarande situationsbeskrivning ska göras av faktagruppen under vintern även för bullerexponering från tåg- och biltrafik. Så snart arbetet är klart hittar du resultatet här på hemsidan.