Vad kan jag göra?

 

Styrkan i vår förening ligger i att vi är många, och att vi kan göra oss hörda. Nedan följer lite instruktioner på vad just du kan göra för att markera för myndigheterna att vi faktiskt är många som är engagerade. Om inga klagomål kommer fram så kanske kommunen och LFV hamnar i den felaktiga uppfattningen att problemet är löst, så det är väsentligt att vi håller trycket uppe!


Skriv och/eller ring till kommunen


Eller snarare Miljö- och Hälsoskyddskontoret! Färdigt formulär finns här; skriv ut, fyll i, skicka in! Adressen finns i brevet. Eller fyll i en kopia och maila in; adressen är mhk@sollentuna.se . “Klagomål flygbuller” är bra som Subject.

Om du väljer att ringa är telefonnumret 08-5792 1468.


Skriv och/eller ring till Luftfartsverket


Även här har vi förberett ett brev för dig att skicka in; finns att hämta här. Samma procedur som ovan, skicka in en ifyllld kopia i pappersform eller per email. Adressen i det här fallet är luftfartsverket@arn.lfv.se , eller bana3info@lfv.se. Telefonnumret är 08-797 6118.


Dela ut flygblad


Vi har ett litet reklamblad för föreningen som kan vara användbart; det hittar du här.


Och, naturligtvis, gå med i föreningen!

Skicka ett mail till admin@bullerfritt.se med ditt namn, adress, telefon, email (viktigt!). Du får gärna vara med som stödjande medlem; ju fler vi har med oss, desto bättre kan vi göra våra åsikter hörda. Men om du dessutom vill göra något mer aktivt så skriv hur du kan tänka dig att bidra, och eventuellt särskilt intresseområde.