Dokumentarkivet

 

Skrivelser m.m. om vi producerat eller fått tag på.

Kommentar

Nu rättade enligt stormötets beslut.

Intressant stycke ur Miljöbalken

(obs: över 4 MByte!)

Vårt sätt att ta oss in processen!

Lista över vad kommunen gjorde

Sammanfattning av vad vi tycker om läget och möjliga åtgärder

Bilateralt möte föreningen-Lfv

Vår tolkning: räcker inte!

Avslag, men intressanta formuleringar. Vi går vidare!

Politiska trycket kommer igång så sakteliga....

Svar på våra åtgärdsförslag från januari


Gemensamt från oss och Upplands Väsby

Begäran om att länsstyrelsen fullgör sitt uppdrag som

tillsynsmyndighet avseende flygbuller


Störningar slutet av maj, början av juni 2004

Sammanfattning av våra åsikter; nytt förslag

Vårt svar på stenvändarprojektet

Våra remissvar avseende stenvändarprojektets förslag

Se "Skrivelse till Länsstyrelsen" ovanFrån Lfv till Torbjörn Rosdahl

Se vad Sollentunas partier tyckte! Före valet...

Obs: 1.3 MByte

Yttrande som begär miljökonsekvensbeskrivning av Lfv

LFV's sätt att beräkna buller