Kalender


Om du vill ha mer information kontakta föreningens ordförande eller någon av gruppledarna. Se Arbetsgrupper på navigeringslisten till vänster.

 Ni är också välkomna att skicka in förslag på agendapunkter till föreningens styrelsemöten eller arbetsgruppmöten.

Kommande händelser


Datum Beskrivning
09-02-19 Styrelsemöte


Arkiv för protokoll och minnesanteckningar (senaste ligger först)


Datum Beskrivning Dokument
08-12-02 Styrelsemöte Protokoll
08-11-13 Arbetsmöte
08-09-22 Arbetsmöte Notat
08-09-02 Styrelsemöte Protokoll
08-06-03 Styrelsemöte Protokoll
08-05-12 Möte med LFV
08-04-16 Styrelsemöte Protokoll
08-04-01 Årsmöte Protokoll
Årsberättelse 2007
08-03-13 Styrelsemöte Protokoll
08-02-19 Styrelsemöte Protokoll
08-01-30 Styrelsemöte Protokoll
07-12-05 Styrelsemöte Protokoll
07-11-08 Styrelsemöte Protokoll
07-09-06 Styrelsemöte Protokoll
07-06-04 Styrelsemöte Protokoll
07-04-17 Styrelsemöte Protokoll
07-03-28 Årsmöte Kallelse
Årsberättelse
Protokoll
07-02-21 Styrelsemöte Protokoll
07-01-17 Styrelsemöte Protokoll
06-11-29 Styrelsemöte Protokoll
06-10-26 Styrelsemöte Protokoll
06-09-20 Möte mellan bullerföreningarna i Upplands Väsby och Sollentuna
Minnesanteckningar
06-09-07 Styrelsemöte Protokoll
06-06-13 Styrelsemöte Protokoll
06-04-25 Styrelsemöte Protokoll
06-04-06 Miljööverdomstolen: huvudförhandling avseende "ansökan om ändring av villkor för flygverksamheten på tre rullbanor på Arlanda Flygplats".  Akt 43
Akt 60
Bilaga till akt 60
06-03-30 Årsmöte 2006 Protokoll
06-03-16 Styrelsemöte Protokoll
06-01-25 Styrelsemöte Protokoll
05-10-20 Styrelsemöte Protokoll
05-10-06 Möte med LFV Anteckningar
05-09-08 Möte med Väsbyföreningen Anteckningar
05-06-09 Möte med LFV Anteckningar
05-08-30 Styrelsemöte Protokoll
05-04-14
Styrelsemöte 1 2005
Protokoll
05-03-16 Rådslag med Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningen Kallelse
05-03-15
Årsmöte 2005
Agenda
Presentationer:
- Historia
(obs: >1 MByte!)
- Juridik
- Stenvändarprojektet
- Politikergruppen
Verksamhetsberättelse
Protokoll
05-02-24 Styrelsemöte 8 Protokoll
05-01-19 Styrelsemöte 7 Protokoll
05-01-16 Möte med samarbetsorganet Anteckningar

04-12-08

Styrelsemöte 6

Protokoll

04-09-27

Styrelsemöte 5

Protokoll

04-09-23
Plan- och fastighetsutskottet
Minnesanteckningar
Våra bilder
04-08-30
Styrelsemöte 4 2004
Protokoll
04-06-10 Möte med LFV Minnesanteckningar
04-05-26
Styrelsemöte 2 2004
Protokoll
04-04-19
Styrelsemöte 1 2004
Protokoll
04-03-29 Årsmöte 2004
Kallelse
Presentation
Protokoll
04-03-10 Uppföljningsmöte med kommunen

04-03-08 Samordningsmöte med U-V

04-02-16
Möte med Upplands Väsby-föreningen

04-02-11
Styrelsemöte

04-02-09
Möte mellan Luftfartsverket och oss för att diskutera våra förslag

04-01-20 Möte mellan Luftfartsverket och bullerföreningar (för att diskutera åtgärder)
04-01-12
Styrelsemöte 3
Protokoll
03-12-16
Styrelsemöte 2 Protokoll
03-12-14 Faktagruppens studiebesök på Arlanda
03-11-20 Styrelsemöte 1 Protokoll
03-11-12 Samarbetsorganet för Sollentuna Flygplats möte 2003-1 Protokoll
03-11-11 Stormöte, föreningen bildas. OBS: protokoll nu i rev B Agenda
Ken's presentation
Protokoll
03-11-06 Interimsstyrelsemöte Protokoll