Startsida


Boende mot buller i norra Sollentuna
Vi är en förening som arbetar för att förbättra boendemiljön i norra Sollentuna med avseende på bullerstörningar från flyg, tåg och biltrafik.
För närvarande är verksamheten mest inriktad på flyg, men vi efterlyser medlemmar som vill engagera sig i väg- och tågbullerfrågor. Hör av dig till styrelsen!

Senaste nytt
Våra mål är att: