Möteslogg

 

Här finns länkar till alla protokoll och andra möteshandlingar. Senaste först.

Datum, mötesbeteckning

17-03-14 Styrelsemöte

16-03-22 Årsmöte 2016

16-02-10 Styrelsemöte

15-03-25 Styrelsemöte

15-03-25 Årsmöte 2015

15-02-16 Styrelsemöte

14-10-22 Styrelsemöte

14-09-17 Styrelsemöte

14-06-11 Styrelsemöte

14-03-27 Årsmöte 2014
14-01-27 Styrelsemöte

13-12-04 Styrelsemöte

13-10-07 Styrelsemöte

13-09-02 Styrelsemöte

13-05-22 Styrelsemöte

13-05-07 Möte Anders Hallmén

13-03-13 Styrelsemöte

13-03-06 Årsmöte 2013

13-03-05 Förberedelsemöte för årsmöte

13-02-20 Styrelsemöte

13-01-16 Styrelsemöte

12-11-07 Styrelsemöte

12-10-15 Möte med Swedavia


12-10-03 Styrelsemöte

12-09-05 Styrelsemöte

12-05-22 Styrelsemöte

12-03-29 Styrelsemöte

12-03-14 Årsmöte 2012


12-02-20 Styrelsemöte

12-01-19 Styrelsemöte
11-12-14 Styrelsemöte

11-09-21 Styrelsemöte

11-03-30 Årsmöte 2011

11-02-10 Styrelsemöte

10-10-21 Styrelsemöte 

10-06-15 Styrelsemöte

10-05-25 Styrelsemöte

10-03-17 Årsmöte 2010

10-03-10 Styrelsemöte

10-02-24 Styrelsemöte

10-02-04 Styrelsemöte

09-12-02 Styrelsemöte

09-10-06 Styrelsemöte

09-09-09 Styrelsemöte

09-06-09 Styrelsemöte

09-04-28 Styrelsemöte

09-04-22 Samrådsmöte med LFV och

Väsbyföreningen

09-03-31 Årsmöte 2009

09-02-19 Styrelsemöte

08-12-02 Styrelsemöte

08-11-13 Arbetsmöte

08-09-22 Arbetsmöte

08-09-02 Styrelsemöte

08-06-03 Styrelsemöte

08-05-12 Möte med LFV

08-04-16 Styrelsemöte

08-04-01 Årsmöte      

08-03-13 Styrelsemöte

08-02-19 Styrelsemöte

08-01-30 Styrelsemöte

07-12-05 Styrelsemöte

07-11-08 Styrelsemöte

07-09-06 Styrelsemöte

07-06-04 Styrelsemöte

07-04-17 Styrelsemöte

07-03-28 Årsmöte           

07-02-21 Styrelsemöte

07-01-17 Styrelsemöte

06-11-29 Styrelsemöte

06-10-26 Styrelsemöte

06-09-20 Möte mellan bullerföreningarna i Upplands Väsby och Sollentuna

06-09-07 Styrelsemöte

06-06-13 Styrelsemöte

06-04-25 Styrelsemöte

06-04-06 Miljööverdomstolen:

huvudförhandling avseende "ansökan om

ändring av villkor för flygverksamheten på

tre rullbanor på Arlanda Flygplats". 

06-03-30 Årsmöte 2006

06-03-16 Styrelsemöte

06-01-25 Styrelsemöte

05-10-20 Styrelsemöte

05-10-06 Möte med LFV

05-09-08 Möte med Väsbyföreningen

05-06-09 Möte med LFV

05-08-30 Styrelsemöte

05-04-14 Styrelsemöte

05-03-16 Rådslag med Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningen

05-03-15 Årsmöte 2005

05-02-24 Styrelsemöte

05-01-19 Styrelsemöte

05-01-16 Möte med samarbetsorganet

04-12-08 Styrelsemöte    

04-09-27 Styrelsemöte    

04-09-23 Plan- och fastighetsutskottet

04-08-30 Styrelsemöte   

04-06-10 Möte med LFV

04-05-26 Styrelsemöte   

04-04-19 Styrelsemöte   

04-03-29 Årsmöte 2004

04-03-10 Uppföljningsmöte med kommunen

04-03-08 Samordningsmöte med U-V

04-02-16 Möte med Upplands Väsbyföreningen

04-02-11 Styrelsemöte

04-02-09 Möte mellan Luftfartsverket och oss

för att diskutera våra förslag

04-01-20 Möte mellan Luftfartsverket och

bullerföreningar (för att diskutera åtgärder)

04-01-12 Styrelsemöte    

03-12-16 Styrelsemöte   

03-12-14 Faktagruppens studiebesök

på Arlanda

03-11-20 Styrelsemöte

03-11-12 Samarbetsorganet för Sollentuna Flygplats möte 2003-1

03-11-11 Stormöte, föreningen bildas.

03-11-06 Interimsstyrelsemöte

Dokument

Protokoll

Kallelse, dagordning, årsberättelse, protokoll

Protokoll

Protokoll
Kallelse, dagordning, årsberättelse, protokoll

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Kallelse, dagordning, årsberättelse, protokoll

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Bilder

Protokoll

Kallelse, dagordning, årsberättelse, protokoll

(Inget formellt styrelsemöte)

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Presentation
Flygvägar före/efter bana 3
Bullermätningar

Protokoll
Protokoll

Protokoll

Protololl

Kallelse, föredragningslista, årsberättelse 2011, mötesanteckingar, protokoll

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Kallelse, dagordning, årsberättelse 2010, protokoll,
Arlandas presentation

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Kallelse, dagordning, årsberättelse 2009, protokoll

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Minnesanteckningar, LFV bilder (10 MByte!)


Kallelse, dagordning, årsberättelse 2008, protokoll

Protokoll

Protokoll


Notat

Protokoll

Protokoll


Protokoll

Protokoll, Årsberättelse 2007

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Protokoll, Årsberättelse

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Minnesanteckningar

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Akt 43, Akt 60, Bilaga till akt 60Protokoll, årsberättelse

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Anteckningar

Anteckningar

Anteckningar

Protokoll

Protokoll

Kallelse

Agenda, Verksamhetsberättelse, Protokoll

Presentationer:

- Historia (obs: >1 MByte!)

- Juridik

- Stenvändarprojektet

- Politikergruppen

Protokoll

Protokoll

Anteckningar

Protokoll

Protokoll

Minnesanteckningar, Våra bilder

Protokoll

Minnesanteckningar

Protokoll

Protokoll

Kallelse, Presentation, Protokoll
Protokoll

ProtokollProtokoll

Protokoll


Agenda, Ken's presentation, Protokoll

Protokoll