Föreningen Boende mot 
buller i norra Sollentuna

2017

 
 

Senaste nytt

  1. Givet den låga (i princip obefintliga) aktiviteten under det gångna året har styrelsen beslutat att avvakta med att kalla till årsmöte 2017. Aktiviteter pågår för att pejla intresset hos vissa berörda villaägareföreningar att bidra till en nystart av verksamheten. Vi återkommer.

  2. VIKTIGT! Om du är medlem och inte får något mail så är vi tacksamma om du hör av dig till admin@bullerfritt.se så kan vi rätta i våra register.

  3. OBS: årsavgiften är som ni vet frivillig: bidrag emottages tacksamt på pg 42 35 11-5!

 

Vi är en förening som arbetar för att förbättra boendemiljön i norra Sollentuna med avseende på buller-störningar från flyg, tåg och biltrafik.

För närvarande är verksamheten mest inriktad på flyg, men vi efterlyser medlemmar som vill engagera sig i väg- och tågbuller-frågor. Hör av dig till styrelsen!

Våra mål är att:

  1. verka för god boendemiljö specifikt med avseende på bullerminimering

  2. påverka andra föreningar, politiker, organisationer och myndigheter i syfte att få till stånd beslut och regler som minimerar buller i norra Sollentuna

  3. samverka med andra intressenter som delar föreningens mål

  4. agera som remissinstans i bullerfrågor

Problem med sidan? Kontakta webmaster@bullerfritt.se

Störd av flygbuller?

Ring Arlanda på

010-109 10 00!

Eller anmäl på webben, länk här!