Anteckningar: Möte med Upplands Väsby bullerförening 2005-09-08

 

Närvarande: Mikael Berglund, Toni D´Angelo, Harriet Goliath, Jan Fristad, Benny Reuterhagen, Richard Whitehand, PO Wikström

 

 1. PO valdes till ordförande

 

 1. Mikael (t.o.m. punkt 6) och Harriet valdes till sekreterare.

 

 1. Agendan fastslogs.

 

 1. Domstolsläget

 

  1. LS begäran av omprövning av villkor 6.

Sigtuna fick anstånd till 1/9 med sitt remissvar. Sigtuna har sagt nej till att villkoret ska omförhandlas. De tror förmodligen att man kommer att använda bana 01L i större utsträckning, vilket är en missuppfattning.

Det har inte kallats till domstolsförhandlingar.

Action : Kontakta LS/domstol rörande status (beslut om omprövning eller ej).

     

  1. LFV har överklagat LS negativa beslut om prövotid.

LS fick uppskov till 1/7 med att inkomma med remissvar.

September : överklagan kommer inte att avslås, utan kommer att behandlas.

September/oktober : Trolig start för domstolsförhandlingar. Klart till årsskiftet (troligen).

                  

  1. Vår överklagan till Miljödomstol och därefter till miljööverdomstol (LFVs

egenkontroll etc).

Har avslagits.

                   

  1. Väsbys överklagan rörande inflygningsvägar (sned inflygning).

Miljödomstolen skall göra utredning. Remissrunda med LS, LFV och LFS.

MD : ”Vår policy är att avslå” (jojo…)

Därefter kommer Väsby att yttra sig.

 

  1. Väsby har svarat på LFVs utspel om ökat utsläppstak.

Action : Benny ska skicka över Väsbys remissvar angående utökat utsläppstak.

                  

  1. Övrigt

LFV mäter uppenbarligen hur många avvikelser man gör mot SID, och verkar även ha skärpt till sig.

Utflygningar nattetid : Tydligen klarar inte LFV att lotsa planen rätt med radarstyrning och planen saknar rätt navigationsutrustning. Flygbolaget bryter mot reglerna med LFVs goda minne (tydligen viktig kund). Klarlagt att de gör fel; de skall inte flyga över oss överhuvudtaget.

 

 1. Kontakter i övrigt

                 

  1. Väsbys skrivelse till politiker (Landstinget)

Skrivelse skickad vilken beskriver hur det var tänkt och  hur det faktiskt blev, samt att handläggningstid hos LS är alldeles för lång. LS har inte kapacitet och kompetens att vara effektiv tillsynsmyndighet. Har inte kommit ut något konkret ännu av denna kontakt.

Action : Benny skickar över Pdf för vår kännedom

Action : Vår förening (politikergruppen) kontaktar relevanta LT politiker och för fram motsvarande krav som Väsbyföreningen. Hänvisa till Väsbys skrivelse.

 

  1. Väsby träffade sina kommunpolitiker i maj.

Får förståelse, men ingenting händer. Har föreslagit att man skall ändra den lokala ordningsstadgan. Om man skärper kraven rörande bullerstörning i denna så skulle det även kunna medföra att flygbuller beaktas.

Sollentuna träffar (s)-politiker 15/9.

Det sägs, att man inte kommer att sammanställa remissvaren till Sollentunas bullerutredning. Utredningen kommer dock att leda till en bullersaneringsplan. Sollentunaföreningen bevakar.

 

 1. Väsbys grupptalan

 

                        Bör kunna gå vidare med denna inom kort.

 

 1. Möte med LFV 9/6

 

                         Minnesanteckningar utskickade.

                         Vi är tveksamma om den högre anflygningshöjden tillämpas.

                         CDA är möjlig vid lågtrafik. Rotebro/Sollentuna ”tjänar” på den men ej U.V.

 

 1. Möte med LFV 6/10, 19.00 i Gillboskolans matsal.

 

                         Vi bör skicka in frågor i förväg och delvis försöka komma med positiv kritik.

                         Sollentuna : Tillämpas den högre anflygningshöjden?

                                              Utreder man den ordinarie kurvade inflygningen?

                          U. Väsby :   Överflygningar på låg höjd tvärs över begränsningslinjerna.

                                              Hur ser den västra linjen ut?

                                              Pådrag bana 19R?

                          Vi bör tillsammans jobba för att hos piloterna och trafikledarna öka med-

                          vetandet om och förståelsen för bullerstörningar, ändra nattflyget, landa

                          från norr och utnyttja 01L framför 01R.

 

     Nästa möte mellan föreningarna 1/2 2006