Protokoll 19 januari 2005 från styrelsemöte i Föreningen Boende mot buller i norra Sollentuna

 

  1. Föregående mötes protokoll godkändes.

 

  1. Beslöt att adjungera Peter Ulveklint till och med årsmötet.

 

  1. PO:s bildberättelse delades ut. Läs och begrunda och kom med förslag om hur vi kan använda den! Kolla gärna fakta! Tar upp den på nästa möte.

 

  1. Vi fick intressant och lärorik information av Lennart Tunemalm om buller och bullermätning. Det blev en livlig diskussion och många frågor ställdes

 

  1. Toni lämnade kort info om överklagan, som gjorts av representanter för föreningen, till länsstyrelsen ang. beslut om att ej mäta buller.

 

  1. Beslöt att skjuta på årsmötet till den 15 mars, 19.00, matsalen Gillbo.( bokad)

Kallelse:

-          anslås på biblioteket(Harriet)

-          skickas till medlemmar, som har uppgivit e-postadress(Toni hjälper Harriet)

-          annonseras i Gillberga byablad(Harriet)

-          affischering på anslagstavlor m.fl. platser(Harriet)

-          viss utdelning av flygblad(Harriet)

-          annons i lokaltidningen(Toni kollar)

           Verksamhetsberättelsen:

                  -     skrivs av vissa arbetsgrupper, publiceras på hemsidan

-          representanter för ag lämnar kort redogörelse på årsmötet

           Klagoskrifter:

                  -    ses över, ändras om nödvändigt, läggs ut på hemsidan(Micke)

-          info på årsmötet om var och hur man kan klaga

 

10.    Peter föreslog ändring av stadgarna ang. valberedning.

Huvudmottagare av post är Toni. Behåller juridiska ärenden. Skickar vidare till :

PO politik

PO fakta(tills vidare)

Harriet media

Punkterna 3, 5, 8, 9 tas upp på nästa möte som blir 23/2, 19.00 hos Harriet, Holmbodavägen 79

Sammankallande för nästa möte är Harriet