From: Nora Woodward (telia) [mailto:nora.woodward@telia.com]
Sent: den 3 juni 2004 22:34
To: 'bana3info@lfv.se'
Cc: Benny Reuterhagen; 'torbjorn.rosdahl@sollentuna.se'; 'kerstin.lindberg.goransson@lfv.se'; 'vanja.edwinson@upplandsvasby.se'; 'Bo.Hansson@ab.lst.se'; 'lars.rekke@lfv.se'; 'hillevi.engstrom@riksdagen.se'; 'majlis.bergqvist@ab.lst.se'; 'anders.ledin@lfv.se'
Subject: Omfattande bullerstörning i norra Sollentuna

Föreningen Boende mot buller i norra Sollentuna vill framföra klagomål till Luftfartsverket för den omfattande bullerstörning invånare i norra Sollentuna har utsatts för de senaste 3 och en halv veckorna (vk 20,21,22, halv vk 23). Under denna period har det varit nordliga vindar vilket har betytt landningar på 01R/01L i stort sett under hela perioden utan uppehåll. Enligt våra noteringar är det den längsta sammanhängande perioden med nordliga vindar sedan oktober 2003. Det är mycket olyckligt att detta inträffar under en period då folk börjar sova med öppet fönster och vistas mer utomhus. Många har hört av sig till föreningen och berättat hur de upplever bullret.  Till exempel barn som väcks av första inflygning mot 01R (bana 3) kl 0620.  Folk som äter frukost eller middag ute på sina altaner som tvingas flytta in pga av outhärdligt flygbuller. Skolelever ute i skogen som inte kan höra instruktioner från sina lärare pga bullrande flygplan, etc, etc.

 

Tyvärr har vi noterat ett ökat utnyttjande av Bana 3 (01R) under off-peaktiderna än normalt, speciellt under vecka 21 och 22. Många dagar (exempelvis från kl 1400 24/5, 26/5 och 27/5) har det varit nordliga och nordöstliga vindar vilket skulle kunnat möjliggöra en större användning av bankombination ARR 01L DEP 08 (till och med under peak eftersom denna bankombination ger en lika stor utnyttjandekapacitet som kombinationen ARR 01R DEP 01L). Men under dessa perioder har det varit extremt många landningar på 01R istället.

 

Vi kan tillägga nya exempel där Lfv avviker från egna riktlinjer (bananvändningskombinationer).  Senaste exemplet var tisdag morgon 25/5. Trots att det var helt vindstilla under morgon peaktimmarna (mindre än 5 KT) skedde landningar på 01R istället för 19L (Lfv’s riktlinje då medvinden är mindre än 5 KT). Ett annat exempel är på tisdag 18/5. Trots västliga vindar (enligt mätning på ARN) på eftermiddagen skedde landningar på 01R mellan kl 1500-1900. Enligt riktlinjen skulle landningar ha skett på 19L eller 26.

 

Ett annat exempel på hur Lfv utsätter invånare i norra Solluntuna för mer buller än nödvändigt var på Kristi himmelsfärdsdag 20/5. På morgonen mellan kl 0620-0930 skedde landningar på Bana 3 (01R) vilket är Lfv's normala banval under morgonpeaktimmarna. Men pga flygbolagens helgnedgragningar i antal flighter var det inte peak just på denna morgon. Lfv kunde har valt att landa på Bana 1 (01L) istället vilket skulle har gett folk "friheten" att sova in på helgen istället för att bli väckt kl 0620. 

  

Bullerexponeringen kunde ha varit mindre under denna period om Lfv använt bankombination ARR 01L DEP 08 i större utsträckning samt bättre följt egna riktlinjer.

 

Vad kommer att hända nu när vinden börjar blåsa från söder igen? Jo då blir vi väckta av starterna på bana 3 (19L) mellan kl 2200-0700 istället. Så för invånare i norra Sollentuna är det att välja mellan pest eller kolera. Norra Sollentuna är det enda boendeområde som drabbas av både landningar och starter på bana 3. Föreningen har vid flera tillfällen framfört till Lfv att detta är helt oacceptabelt.

  

Det enda positiva med denna omfattande bullerstörning är att vi får fler medlemmar och folk hör av sig och frågar vad de kan göra för insats för att stödja föreningens arbete.

 

 

Hälsningar,
Nora Woodward
Ordförande