Subject: För kännedom: Engström (m): Dags att vakna, Miljöministern!
From: "Krohn Andreas"
Date: Wed, 3 Mar 2004 15:59:22 +0100
To: , ,


Moderaterna i Sollentuna				den 3 mars 2004


Pressmeddelande

Dags att vakna, Miljöministern!

Idag avslog Miljödomstolen Luftfartsverkets krav om ett stopp för inflygningarna till Arlandas tredje bana. Under ett års tid har nu inflygningarna fortgått över de tätbebyggda områdena i Sollentuna och Upplands-Väsby. Riksdagsledamoten Hillevi Engström (m) ställer därför en fråga till miljöminister Lena Sommestad hur hon ska agera för att minska bullret.

">  Det är dags att regeringen agerar mot flygbullret från inflygningen till Arlanda. Folk som störs av bullret är trötta på att vänta på att frågan bollas runt mellan statliga myndigheter.> ">  kommenterar Hillevi Engström (m), Riksdagsledamot från Sollentuna.

Frågan återges här i sin helhet:
">  Sedan flygtrafiken öppnades till Arlandas tredje bana förra året har invånarna i främst Upplands Väsby och Sollentuna kraftigt störts av buller. Detta sker främst vid inflygning söderifrån till bana tre. Inflygningen söderifrån går över tätbebyggda områden med tiotusentals invånare.

Luftfartsverket i Stockholms län förelade i september 2003 Luftfartsverket att upphöra med inflygningar till bana 3 eftersom inflygningar över Upplands Väsby tätort strider mot koncessionsvillkor 6.

Luftfartsverket överklagade Länsstyrelsens beslut till Miljödomstolen som nu den 3 mars har kommit med sitt utslag > ->  att flygningarna får fortsätta. Problemet kvarstår dock med tiotusentals människor som bland annat får sin nattsömn förstörd av flygtrafiken.

Hur avser Miljöministern agera för att minska flygbullret, över tätbebyggt område, som uppstår av flygtrafiken till Arlandas tredje bana?> "> 

Presskontakt:
Hillevi Engström, 08-7864974, 0708-232490

Politisk sekreterare
Andreas Krohn, 0733-944 600


Andreas Krohn
Politisk sekreterare (m)

Tel: 08-5792 16 88 Mobil: 0733-944 600
andreas.krohn@sollentuna.se
Sollentuna kommun
191 86 Sollentuna